Helaas kan het voorkomen dat u schade heeft aan uw BMW motor. Bij Reco Motorservice kunt u terecht voor een schadetaxatie en het herstel van schades.

lambo2

Als u bij Reco Motorservice de schade aan uw motor laat taxeren, zijn de kosten €55,=.
Als u uw schade n.a.v. de door ons uitgevoerde taxatie laat repareren bij Reco Motorservice, brengen wij de taxatiekosten in vermindering op uw rekening.